ВЕЗНИ (24.09 – 23.10) – Девиз „Аз се колебая!“

Везни са добронамерен и общителен знак. Често не им личи, но зад привидно сериозните им изражения, се крият отлично чувство за хумор и хладен ум. Да, трудно взимат категорични и крайни решения, но няма как това да се очаква от хора, които изчисляват и анализират ситуациите и проблемите от всички страни. За своя мисия приемат да се борят с повърхностното мислене и неправдите. Талантливи, търпеливи, разумни, прецизни – те са съвършеният партньор, стига да сте в състояния да не ги корите заради колебливостта и нерешителността им на моменти. Не ги предизвиквайте – могат да ви победят и „ съборят“ на земята, изненадвайки ви с интелигентност и изключителна ироничност, които ще ви жегнат толкова надълбоко, колкото само един истински представител на везни, може да го направи.