Шестолъчната звезда известна с различни имена като хексаграма, печатът на Соломан или звездата на Давид, въпреки, че впоследствие се е превърнала в символ на ибримите (израилтяните), много преди това е позната на най-стари цивилизации и култури.

Звездата на Давид / Печатът на СоломонПредставлява ефектна звезда с шест лъча, образувана от два припокриващи се равностранни триъгълника, единият от които сочи нагоре, а другият надолу. Освен в традициите на Вавилон, Средна Америка, Маите, Толтеките, индийците и индианците Пуебло, Звездата на Давид е познат мотив в бита на прото-тюрките от Идел-Урал и в Алпите.

В ислямската религия печатът се приема като духовна защита и хексаграма e често срещан символ изрисуван на стените на джамиите, на надгробните камъни, в тюрбетата.

Според преданието печатът под формата на хексаграма образувана от два припокриващи се равностранни триъгълника, единият от който сочи нагоре, а другият надолу носи значението на най-великото име на Аллах- Исми Азам. Херметическите традиции са го разглеждали като макрокосмос.

В древна Индия, показва сътворението и унищожението на материалният свят, като триъгълника на създателя Вишну се припокрива с триъгълника на унищожителя Шива.

Хексаграмът олицетворява материалното и духовното, доброто и лошото, хубавото и неприятното, Създателя и хаоса, вътрешност и външност, жена и мъж и други подобни контрасти. Известно е от археологическите останки, че мотивът с шест лъчевата звезда върху печатът на Сюлейман (Соломон), е често използван в географията на близкият изток още от бронзовата епоха. Също така се вижда върху предмети от времето на най-стари цивилизации като Римската, Асирийската, Византийската.
Тази звезда може да се види и в календара с 12 животни използвана от древните турци. Известно е, че в митичните времена е считан за символ на плодородие и сила, а в езичеството е бил свещен. Поради тази причина през всяка епоха хексаграмът е имал различни значения. Между тях са шестте посоки, първата съвършена цифра в математиката, създаването на света за шест дена, същност на плодородие и изобилие и други.

Много разпространено е приемането му като талисман срещу злите сили.

Християните и евреите наричат печата на Сюлейман (Соломон) – Звездата на Давид. Според тях, във всеки един ъгъл на шест-лъчевата звезда върху печата са изписани поред имената на Ибрахим, Исак, Якуб, Муса, Харун и Давид. Това е причината да се намира хексаграм на знамето на днешната държава Израел. Значението на печата на Сюлейман нараства след като започва да се използва като емблема от страна на евреите. Евреите, които вярват, че печата символизира божието покровителство, по-късно ще започнат да използват този мотив в знамето, флага, често се използва и като талисман.
С времето му се придава святост и най-вече се използва в името на религиозното бъдеще.

Видяхте ли най-новите ни предложения?